HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA – CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO d.o.o.

OIB: 93451064376
Sjedište društva - Ribnjak 40
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4828 060 
Fax.: + 385 1 4921 195
Email: info@haa.hr

Srodna prava


Umjetnik ste?

Glumac, pjevač, glazbenik, plesač, redatelj, dirigent?

Vi ste nositelj srodnih prava.

Hrvatska autorska agencija ponosna je na široku lepezu domaćih i stranih umjetnika i uspjehe ostvarene pri zastupanju istih u ostvarivanju njihovih prava.

Srodna prava obuhvaćaju:
  • prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama
  • prava filmskih producenata na njihovim video-gramima  
  • prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima
  • prava nakladnika na njihovim izdanjima        
  • prava proizvođača fonograma na njihovim fonografima
  • prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka

Pridružite se pozamašnom popisu naših zadovoljnih klijenata, kontaktirajte nas na vrijeme i ostvarite svoja prava.Print Bookmark and Share
Suradnici

Smiley face Nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga HDLU potiče razvoj vizualne kulture brigom o društvenom i ekonomskom statusu svojih članova, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnog izložbenog programa i međunarodne suradnje.