HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA – CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO d.o.o.

OIB: 93451064376
Sjedište društva - Ribnjak 40
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4828 060 
Fax.: + 385 1 4921 195
Email: info@haa.hr

‘’Medijator’’ Božice Dee Matasić - skulptura u postavu Arena centraArena centar je svoj peti rođendan obilježio ekskluzivnim suradnjama s umjetnicima, čija je zadaća bila izraditi skulpture u kojima će trajno moći uživati svi posjetitelji centra. Za izradu skulpture angažirana je i Božica Dea Matasić, klijentica Hrvatske autorske agencije i članica udruge “Ars Croatica”, koja je za ovu prigodu izradila mobilnu skulpturu pod nazivom Medijator.

Medijator je mobilna umjetnička intervencija koja u prostor unosi višestruku simboliku prirode, kretanja i dinamične ravnoteže. Smješten je u vertikali između prvog i drugog kata uz Trg Slavonija koji je ujedno i središte, odnosno svojevrsno srce Arena centra.

Ovalnim oblicima koji su u stalnom polaganom gibanju elementi mobila asociraju na prste koji pokazuju u svim smjerovima, a čine to na blag i meditativan način čime se posjetiteljima kroz novu vizualnu senzaciju pruža mogućnost privremenog odmaka od užurbanosti. Na taj način medijator zadovoljava potrebu za odmakom, kontemplacijom i predahom, a asocijacija na prirodu, točnije zelenu livadu doprinosi tom dojmu, dok bočni crveni akcenti, uz  kretanje mobila, u cijelu kompoziciju unose živost i dinamiku. Ovaj mobilni objekt izveden je od ekološkog materijala, a motiv trave je za ovu namjenu posebno digitalno oblikovan. Cijela kompozicija asocira na rast i vegetaciju, a pojedinačni plošni elementi konstruirani su po principu zlatnog reza.

Sam naziv ‘Medijator’ znači onaj koji je u sredini, koji povezuje pa je tako i mobil Medijator zamišljen kao središnja od tri umjetničke instalacije te predstavlja uravnoteženje i dinamičnu komunikaciju svih navedenih sadržaja.

Božica Dea Matasić diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na nastavničkom odjelu, smjer kiparstvo, a od 1992., otkad aktrivno izlaže, imala je petnaestak samostalnih izložbi i više od četrdeset skupnih, u Hrvatskoj i inozemstvu.
Izabrana je među sedamnaest hrvatskih kipara/kiparica koji su u sklopu izložbe Suvremeno hrvatsko kiparstvo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture predstavljali Hrvatsku na izložbama u Ljubljani, Budimpešti, Pečuhu, Trstu, Bratislavi, Beču, Berlinu i Zagrebu, a 2012. samostalno izlaže u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (MAMAC) u Nici, gdje se predstavila svojim višestruko nagrađivanim projektom interaktivnih kinetičkih objekata Panacea.

Božica Dea dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, a ujedno je i predstavnica hrvatske kiparske scene, izabrana od strane međunarodnog žirija za izložbu Dialogue with Emperor Qin - China Eu sculptures show, koja  se tijekom 2014. i 2015. održava u nekoliko gradova: Lisabonu, Bukureštu, Parizu, Roterdamu, Pragu, Pisi, Luksemburgu i Briselu.

 

Print Bookmark and Share
Suradnici

Smiley face Nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga HDLU potiče razvoj vizualne kulture brigom o društvenom i ekonomskom statusu svojih članova, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnog izložbenog programa i međunarodne suradnje.