HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA – CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO d.o.o.

OIB: 93451064376
Sjedište društva - Ribnjak 40
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4828 060 
Fax.: + 385 1 4921 195
Email: info@haa.hr

Usluge

Naše usluge namijenjene su:
 • stvarateljima originalnih intelektualnih tvorevina; odnosno autorima i svim drugim nositeljima autorskih i srodnih prava
 • korisnicima autorskih djela i predmeta srodnih prava (kazalištima, izdavačima, organizacijama za radio difuziju, producentima,te drugim pravnim osobama  koje u svom poslovanju koriste autorska djela i predmete srodnih prava);
 • svim autorima odnosno nositeljima srodnih prava koji pohranom svog djela odnosno predmeta srodnih prava u našoj agenciji žele sebi osigurati još jedan materijalni dokaz o autorstvu
 
Usluge Hrvatske autorske agencije obuhvaćaju:
 • ishođenje autorizacije i zaključivanja autorsko-pravnih ugovora za domaće i inozemne autore
 • pohranu autorskih djela u svrhu osiguranja još jednog od materijalnih dokaza o autorstvu
 • izradu svih vrsta pojedinačnih ugovora o korištenju autorskih djela
 • praćenje ispunjavanja ugovornih obveza prilikom korištenja autorskih djela
 • osiguravanje odvjetničko pravne pomoći pri povredi intelektualnog vlasništva
 • pružanje porezne pravne savjete iz područja autorskog prava
 • obračunavanje i isplatu autorskih naknada uz uplate svih zakonom propisanih poreznih davanja
 • izdavanje godišnje potvrde autorima o isplaćenim autorskim honorarima, uplaćenom porezu na dohodak i prirezu
 • vođenje kompletne evidencije o podmirenjima autorskih naknada i poreznih obveza
 • pribavljanje certifikata porezne uprave, potrebne za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • transfere autorske naknade u inozemstvo za inozemne autore
 • izradu escrow ugovora (software source code escrow)
 • savjetovanje i pružanje pravne pomoći pri postupku zaštite industrijskog vlasništva
 
HAA - CIV pruža uslugu pohrane autorskih djela i ostalih intelektualnih tvorevina uz izdavanje pripadajućih potvrda u svrhu osiguranja materijalnog dokaza o njihovom autorstvu. HAA – CIV također pruža i usluge savjetovanja i pomoći pri zaštiti znaka (žig/trademark), priznavanju prava na izumu (patent), zaštiti vanjskog izgleda nekog proizvoda ili predmeta (industrijski dizajn), zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i izvornosti te topografija poluvodičkih proizvoda.
 
Print Bookmark and Share
Suradnici

Smiley face Nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga HDLU potiče razvoj vizualne kulture brigom o društvenom i ekonomskom statusu svojih članova, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnog izložbenog programa i međunarodne suradnje.