HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA – CENTAR ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO d.o.o.

OIB: 93451064376
Sjedište društva - Ribnjak 40
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4828 060 
Fax.: + 385 1 4921 195
Email: info@haa.hr

V. D. Trokut postaje član Ars Croatice i suradnik HAA


Photo by Stanko Abadžić

Vladimir Dodig – Trokut, svjetski umjetnik i sakupljač umjetnina, postao je članom Hrvatske udruge za zaštitu prava likovnih umjetnika “Ars Croatica”, nastale pod pokroviteljstvom Hrvatske autorske agencije.

V.D.Trokut je također imenovan koordinatorom za likovnu i muzeološku djelatnost pri novo osnovanoj Službi za likovne umjetnosti, osnovanoj unutar HAA.

”Trokut je internacionalni umjetnik svjetske provenijencije, pobornik je ideje stvarnog i nestvarnog u umjetnosti, sebe naziva orfeistom. Objedinjuje pučku samorodnu umjetnost sa suvremenom na nasadama kozmopolitizma i etnomitologije. Također je protivnik oficijelnih i institucionalnih načina djelovanja koje naziva “ukalupljivanjem” i ispiranjem moždanih vijuga. Njegovim pristupanjem Udruzi “Ars Croatica” Trokut daje obol i podršku u traženju novih načina djelovanja za pristupnike i svjedočnike Ars Croatice. Samim njegovim prisustvom više ništa neće biti isto.” – izjavio je tajnik udruge “Ars Croatica” i prokurist Hrvatske autorske agencije, Silvije Hraste.

Vladimir Dodig – Trokut začetnik je varijante konceptualne i post-konceptualne no-umjetnosti te osnivač black-it-arta. Autor je različitih izvorišta, od autorskog odabira predmeta do ne-mislilačkog pojma stvaralaštva kao mentalne forme, te je ujedno i utemeljitelj sveobuhvatnog projekta Anti-muzej, jedinstvenog u svjetskim razmjerima. Anti-muzej je osnovan 1968. godine, a od 1973.g je isključivo intelektualno vlasništvo, transfer znanja i inovacija V.D.Trokuta, koja je pridonijela izmijeni i uspostavi nove muzeološke prakse i teorije u svijetu. Iz dugogodišnjeg drugovanja s Vjekoslavom Hrastom pripadnikom europske pravne škole, uz njegovu asistenciju, zbirka je u cjelini donirana hrvatskom narodu 1976. godine. Od 1981. g zbirka je pod preventivnom zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu kulture i svjetskih asocijacija.

Priredio je više od 700 izložbi, akcija, performansa, wundercammera, living teatra i intervencija u Hrvatskoj i inozemstvu. Pokretač je Crveno-crnog sveučilišta (1996.-2002. g.), te edicije i izdanja V.D.T. 505 s crtom, kao i teze “Atributivna participacija” sa nizom izdanja, publikacija, knjiga umjetnika, grafičkih mapa u suradnji sa čuvenim svjetskim povjesničarom umjetnosti i prokuratorom Haraldom Szeemannom, s kojim surađuje do njegove smrti 2005.g. u razradi novih strategija unutar muzeologije i umjetnosti, kao i direktorom Antimuzeja, višim muzejskim kustosom, kuratorom Darkom Schneiderom.

2000. godine zajedno sa Haraldom Szeemannom ostvaren je projekt “vjenčanja” Szeemannovog Muzeja opsesija i Trokutova Anti-muzeja u čijoj je produkciji do današnjeg dana izvedeno preko 176 artefakata.

Na nasadama novoostvarene suradnje pristupit će se zaštiti višeslojne djelatnosti branda V.D.Trokuta i njegovih autorskih opusa.
Print Bookmark and Share
Suradnici

Smiley face Nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga HDLU potiče razvoj vizualne kulture brigom o društvenom i ekonomskom statusu svojih članova, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnog izložbenog programa i međunarodne suradnje.